Studijní nadace CS Cabot každoročně uděluje stipendia studentům, kteří dosahují dobrých studijních výsledků, ale nemají dostatek finančních zdrojů na pokrytí výdajů se studiem souvisejících. Výše stipendia závisí na sociální a finanční situaci žadatele, ale obvykle nepřekačuje polovinu předpokládaných nákladů na univerzitní studium. Stipendium je udělováno studentům z regionu valašskomeziříčska a přednostně studentům, kteří zdárně ukončili 1. ročník studia na vysoké škole. V případě mimořádně tíživé sociální situace žadale, může správní rada Nadace udělit stipendia také studentům středních škol nebo studentům 1. ročníku vysokých škol.

Studenti mohou o stipendium žádat do 26.července každého kalendářního roku.

Před odesláním žádosti si prosím přečtěte Grantová pravidla Studijní nadace CS Cabot, která je potřeba splňovat.

Přihláška pro akademický rok 2023/2024 je k dispozici zde: zadost 2024-2025.pdf + nezapomeněte vyplnit také Zadost_Excel_2024_25.xlsx


 

 

Předseda správní rady:

Mgr. Jaromír Odstrčil

Členové správní rady:

Mgr. Mojmír Zetek, Ing. Tomáš Pekara, Ing. Šárka Nerádová, Dana Andrisová,

Mgr. Tomáš Klvaňa

Členové dozorčí rady:

 Ing. Miroslav Maňas, Mgr. Aleš Kubíček, Ing. Daniel Hurta