Grantová pravidla Studijní nadace CS Cabot

Nadace vybírá každoročně studenty, jimž bude v nadcházejícím školním roce vyplácet stipendia, a to dle následujících pravidel:
 

  • Grant je vyhlašován každoročně v květnu prostřednictvím inzerce v regionálních inzertních novinách. Dále mohou žadatelé získat bližší informace na těchto webových stránkách nebo e-mailem na lenka.jirickova@cabotcorp.com
  • Uzávěrka přihlášek je 25. července každého roku. Žádosti jsou přijímány buďto osobním doručením nebo doporučenou poštou

Výběrová kritéria:

  • sociální situace rodiny žadatele – hodnotí se např. příjem rodiny, počet členů domácnosti, zdravotní stav rodičů, úplnost rodiny
  • místo bydliště – Valašské Meziříčí a okolí
  • studium na české či slovenské škole; v případě, že se jedná o zahraniční školu, výše stipendia je stejná, jako by se jednalo o českou či slovenskou školu
  • ročník studia – preferováni jsou studenti 2. a vyššího ročníku VŠ; pouze v případě obzvláště tíživé sociální situace, mohou stipendium obdržet i studenti středních škol a 1. ročníku VŠ nebo středních škol
  • stipendium mohou získat jen studenti řádného denního studijního programu, nikoliv dálkových, distančních či postgraduálních programů
  • musí se jednat o první vysokou školu
  • dobré studijní výsledky dávající předpoklad dokončení studia